Wednesday, April 20, 2005

JEAN BAUDRILLARD ile MATRIX-turkish

AUDE LANCELIN / PARIS - Postmodernliğin teorisyenine göre Wachowski kardeşlerin filmi eğitici semptomlar taşıyor ve her ne kadar reddediyor görünse de teknoloji evreninin bir fetişi haline gelmiş durumda. Reddediyor görünse de kitle kültürünün bir parçası olan film, birçok düşünürün hararetli tartışmalara girişmesi için yeterince muammalı.


2003 yılındayız, etraf loş. Sinema kompleksinin rahat koltuklarında patlamış mısırlarımıza gömülü vaziyetteyken Schopenhauer ve Platon'un modern müritlerinin 'Matrix'in kodunu kırmasını izliyoruz. Acaba Neo, insanlığı Wachowski'lerin içine düşürdüğü esaret zincirinden kurtarabilecek mi?
Serinin üçüncü filminin dünya çapında dağıtımı beklenirken internetteki forum köşeleri önde gelen filozoflarla siber-sofistlerin lazerli düşünce savaşlarına sahne alıyor. Kimisi Descartes ve Berkeley'nin 'Matrix'in düşünce babası olduğu, kimisi de Adorno ve Horkheimer'in güzel Trinity'nin uçan tekmelerini öngördügünü ileri sürüyor...'Ontolojik Matrix terörü'


'Matrix' tartışmaları Fransa'da had safhaya varmış durumda; Fransız düşünürler Paris'te geçen haziranda 'Gerçegin Çölü' başlığı altında yuvarlak masa toplantıları düzenleyip Matrix'i tartıştı; düşünür Slovaj Zizek, 'Matrix veya Çifte Sapkınlık' başlıklı bir eser yayımladı. Jean-Pierre Zarader, Fransız TF1 televizyonunun internet sitesi için film hakkında 'Saf Aklın Eleştirisi' başlıklı bir makale kaleme aldı ve 'Matrix'in Kantçı yanı'nın altını çizdi; filmin Frankfurt ekolünü takip ettigi sıkça dile getirildi. Yani şimdilerde Fransız düşün âleminde 'Matrix' serisinin yol açtığı bir 'ontolojik terör' konuşuluyor...


Serinin üçüncü filmi gösterime girerken tartışmaya en son Wachowski kardeşlerin açıkça referans aldığı 'postmodernitenin düşünsel mimarı' sosyolog Jean Baudrillard'da da katıldı ve tabir yerindeyse Matrix'in şifresini kırdı![A.L] Gerçek ve sanal üzerine görüşleriniz 'Matrix'in yaratıcılarının önde gelen referansları oldu. Serinin ilk filminde sizin görüşlerinize açık göndermeler vardı ve hatta 1981 tarihinde yayımladığınız 'Simulakrlar ve Simülasyon' kitabınızın kapağı bir sahnede görünüyordu. Bu sizi şaşırttı mı?


[J.B.] Bir yanlış anlaşılmanın olduğu kesin, zaten bu yüzden Matrix tartışmalarına katılmaktan çekindim. Wachowski'nin adamları ilk filmden sonra benim de ikinci filmde görünmem için aradılar ama bunun münasip bir fikir olmadiğını kendilerine söyledim! (Gülüyor.)
Aslında 1980'li yıllarda New York'lu simülasyoncuların yaptıkları hatayı tekrarlıyorlar. Bu sanatçılar sanal olanı bir olgu olarak alıp görünür bir fanteziye çeviriyorlardı. Ancak bir sanal kâinat yaratıyorsan bunu tekrar kategorilere ayırıp üzerinde konuşamazsın. Ancak bu filmle örneğin 'Kusursuz Cinayet'te geliştirdiginiz görüşleriniz arasında çarpıcı baglantılar mevcut. 'Gerçegin Çölü'ne yapılan gönderme, tamamen sanal olarak yaratılan bütün o insanlar, insanların yapay bir zekânın ürünü olması...


[A.L.] Evet ama gerçekle sanal arasındaki farkın giderek daha fazla belirsizleşmesi hakkında başka filmler de çevrildi: Peter Weir'in 'Truman Show', Spielberg'in 'Azınlık Raporu', hatta David Lynch'in başyapıtı 'Mulholland Çıkmazı' gibi.


[J.B.] 'Matrix'i bunların son kertede bir sentezi olarak kabul etmek gerekir. Ama buradaki düzen o kadar üstünkörü, kaba saba ki gerçekte fazla bir sorun yaratmıyor. Ya kişilikler bizzat Matrix'in içinde, yani dijital nesneler haline gelmiş ya da sistemin dışında yani direniş ülkesi Zion'da radikalleşmiş. Oysa iki dünya arasındaki geçişte neler olup bittiğini göstermek ilginç olabilirdi. Ama bu filmin asıl rahatsız edici yanı, Platon'un çok daha önceden ortaya koyduğu, simülasyon ile ilüzyonun birbirine karıştırılmasının yarattığı klasik sorundur.


Burada gerçekten bir yanlış anlama var. Görünür dünyanın kökten bir ilüzyondan ibaret olması...
Bütün gelişmiş kültürler bu soruyu ele almış sanat ve sembolleştirmeyle çözümler üretmiştir. Bizim çektiğimiz ıstıraba katlanmak için kendimizin icat ettigi şey sanal bir gerçek, tehlikeli ya da olumsuz öğelerin süpürüldüğü hayali bir evrendir. Ve bu evren artık gerçeğin yerine geçmeye ve tek çözüm olmaya başladı. Oysa 'Matrix' tamamıyla bu sürece katkıda bulunuyor!
Hayal edilen, ütopyası kurulan, fantezisi üretilen şeyler görüntüye çevriliyor, 'gerçekleştiriliyor'. Her şey tam bir saydamlık içinde. 'Matrix' hayali bir düzen üzerine, o düzeni bizzat yaratacak bir film.
Bu ayrıca teknolojik yabancılaşmayı reddettiği anlaşılan ama aynı zamanda dijital evrene ve sentez görüntülere abanan bir film 'Matrix'...


'Matrix 2'nin çarpıcı yanı seyirciyi o devasa özel efektlerin etkisinden çekip çıkaracak, verilmek istenen mesajı algılamasını sağlayacak ironiden bir nebze nasiplenmemiş olmasıdır. Seyirciye bir imaj, bir hayalle karşı karşıya bulunduğunu hatırlatacak tek bir sekans, Barthes'in deyişiyle bir 'punctum' yok. Filmden arta sadece eğitici semptomlar ve gerçekle hayal arasındaki farkın belirsizleştigi bir teknoloji evreninin fetişi kalıyor.
Bu açıdan 'Matrix' hem saf ve temiz yürekli hem de sapkın olabilen dengesiz bir nesne niteliğinde. Filmin sonundaki Freud bozması karakter dogru söylüyor: "Bir an Matrix'i yeniden programlayıp denklemdeki sapmaları temizlemek gerekti. Ve siz muhalifler buna yardim ettiniz." Neo buna karşılık 'Dışarıdayız' diyor. İşte bu cevaba ben teorik olarak karşı çıkıyorum!


'Matrix' halihazırdakı durumun tüm gücü elde tutan tekelci gücün imajını yansıtıyor ve bu nedenle kendi kendine parçalanmasına katkıda bulunuyor. Aslına bakarsanız filmin tüm dünyaya dağıtılıyor olması da filmin bir parçası. Mc Luhan'in dediği gibi 'Araç mesajdır'. 'Matrix'in mesajı kendi kontrolsüz biçimde adeta bulaşıcı bir hastalık gibi yayılmasıdır.


'Matrix' ya da pop ikonu Madonna'nın son albümünde olduğu gibi Amerikan pazarlama çarkının, sisteme eleştiri getiren ürünleri destekleyerek başarıyı elde etmesini görmek de oldukça çarpıcı olsa gerek.
Yaşadığımız dönemi nefes alınamaz hale getiren de bunun ta kendisi. Sistem yanıltıcı bir olumsuzluk üretiyor ve bunlar gösteri ürünleri ile entegre vaziyette. Sistem böylece tüm gerçek alternatiflerin üzerine sürgü çekiyor. Artık bu dünyayı düşünmek için sistem dışı bir nokta, muhalif bir işlev yok, sadece sisteme büyülenmiş biçimde katılım var. Ancak unutmayın ki, mükemmeliyete yaklaştıkça, onu tamamen yok edecek bir kazaya da yaklaşmış olur. Bu asla gerçekleşmemiş bir tür olumlu ironi.


Kuşkusuz 11 Eylül buna katkıda bulunuyor. Terörizm asla bir alternatif güç değildir. Terörizm Batı'nın gücünün kendi üzerine neredeyse intihar biçimde geri dönmesi metaforundan ibarettir. Zamanında bunu söylemiştim ve kabul görmemişti. Ama buna karşı ne nihilist ne de karamsar olmaya gerek yok. Sistem, sanal, hayali, Matrix... Tüm bunlar belki de tarihin çöplüğüne gömülecekler.
Geri dönüşlülük, meydan okuma ve cazibe ise yok edilemez...


Nouvel Observateur'den çeviren: Mustafa Alkan

http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=94734&tarih=08/11/2003

38 Comments:

At 11:24 PM, Blogger cc Infopage said...

Hello,

I am searching around for fresh information
for my cc Infopage.
This website contains 30,000 Information Pages about all kind of subjects.

I just wanted to let you know that I read your blog. I hope you enjoy "Blogging" as much as I do.

I wish you all the luck I can, keep the good work going!

Kind regards,
Jos
http://www.infopage.cc

Today's Tip: Visit cc Infopage about google

 
At 8:57 PM, Blogger Editor Choice said...

Many Thanks for your nice blog. I will come back.
I wanted just to mention an interesting site about Religions. With more than 500 pages, Religion News and Articles:Religion Universe: Buddhism, Christianity, Hinduism, Islam, Judaism, Taoism (Daoism) and many others

 
At 4:44 AM, Blogger Admin said...

Great blog, keep up the good work. Glad to see sites like this.

Here is another good site I said I would pass along.
Las Vegas Vacations
Thanks

 
At 3:43 AM, Blogger Admin said...

Great blog, keep up the good work. Glad to see sites like this.

Here is another good site I said I would pass along.
Disney Tickets
Thanks

 
At 4:14 PM, Blogger Danny White said...

Nice blog! I have a 1000 free lead mlm site I thought you and your visitors might like.

Click on 1000 free lead mlm to check it out. 1000 free lead mlm

 
At 11:40 PM, Blogger wbrant said...

Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a auto surf traffic exchange site. It pretty much covers auto surf traffic exchange related stuff.

Come and check it out if you get time :-)

 
At 8:55 PM, Blogger seseks said...

Great Blog! Ilike it.But here you can find woman looking for sexTake a look if you have a minute. Thanks and have a good one!

 
At 11:14 PM, Blogger BTR Beta said...

Automatic Shoe Polisher
ps2 controller
Make Your Old Shoes Look Brand New Again in Just 2 Minutes Without Getting Your Hands Dirty
Portable/Wall Mountable Storage Caddy
Dual Speed Shoe Polisher
2 Polishing Brushes
2 Buff Pads
1 Tin Dark Tan Shoe Polisher
1 Tin Black Shoe Polisher

We've all been there. You're all dressed up for an important meeting or wedding when you suddenly realize that one of your favorite pair of dress shoes are looking a bit weathered. The agonizing moment of decision is upon you. Do you put on a pair of shoes that doesn't quite match your suit? Or do you take the risk of getting your hands dirty with that filthy old shoe shine kit that's been sitting in the back of the closet for who knows how long? And that's
ps2 controller

 
At 7:04 AM, Blogger Administrator said...

I've just located your great Blog about Irish Wolfhound. Great information here, I will definitely be bookmarking your site so that I can come back and read some more. I also have a site and blog about Irish Wolfhound, so it's always great to read more about it on other peoples blogs.

 
At 3:02 PM, Blogger abraham said...

Appliance repair in san diego ca, for washers dryers dishwashers refrigerators stoves ovens and garbage disposals

 
At 5:08 PM, Blogger bizopps1 said...

Hello!
Very interesting blog!!
Are You really interested in this I suggest You go and visit coral jewelry
Here You will find a complete directory of coral jewelry

 
At 11:08 AM, Blogger brian said...

Great post. Check out tropical fish exporter

 
At 11:06 PM, Blogger acoach2 said...

I just came across your blog about anxiety disorder and
wanted to drop you a note telling you how impressed
I was with the information you have posted here.
I also have a web site about "anxiety disorder
so I know I'm talking about when I say your site is top-notch!
Keep up the great work, you are providing a great resource on the Internet here!

childhood anxiety disorder

 
At 9:52 PM, Blogger Infactahost.com said...

Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a exchange services traffic site/blog. It pretty much covers exchange services traffic related stuff.

Come and check it out if you get time :-)

 
At 12:46 PM, Blogger livin_live said...

hey great blog! I thought some of the comments were a little off beat but still great. Please come check out my new site anyway!electric acupuncture

 
At 7:39 PM, Blogger LongDistanceConnector said...

Greatest Blog Post. Please visit this site on distance long primus service
distance long primus service

 
At 11:48 PM, Blogger PolarTrader said...

Hi, I was searching blogs, and came onto yours great blog.
I have just found a program that you easy can make $300-$1000 per day. complete data entry home job order
It's about complete data entry home job order . Keep it up. I'll check back later im sure.

 
At 1:26 AM, Blogger Johnny said...

Hello, your blog is inmformative, I just found a brand new forex trading system using both Mathematical and psychlogical approch, hope you can visit and it will be useful to your trading life.

 
At 10:11 AM, Blogger John said...

Hi derbose,
You have a great JEAN BAUDRILLARD ile MATRIX-turkish blog here.
I wanted to share with you and everybody reading this comment an amazing opportunity. Maybe you have heard about free forced matrix before but trust me, I have studied many other free forced matrix thats available on the net, none can compares with this one.
You have to study my free forced matrix site to understand what I mean.
I am 100% sure of this opportunity that I will pay your initial membership so you can try it out for FREE! You have nothing to lose.
Best regards

 
At 7:46 PM, Blogger kyle phillup said...

derbose, I need a little inspiration... I've read your post 'JEAN BAUDRILLARD ile MATRIX-turkish', I enjoyed it so I decided to comment. I've been thinking about my blog and how there are all these people posting strange comments there. Maybe you understand, I'm not sure, but it's tiring to read the numbers of comments that don't have much to do with my stuff. My normal skin rash guards website never suffers this because it just sells skin rash guards and isn't a blog. Do you have any ideas for how to stop the cluttering of non-relevant comments? Thanks for your great blog. Tips are always welcome...

good day -

 
At 1:08 AM, Blogger John Doe said...

Hi derbose,
You have a great JEAN BAUDRILLARD ile MATRIX-turkish blog here.
I wanted to share with you an amazing opportunity. Maybe you have heard about power forced matrix before but trust me, I have studied many other power forced matrix thats available on the net, none can compares with this one.
You have to study my power forced matrix site to understand what I mean.
I am so sure of this opportunity that I will pay your initial membership so you can try it out for FREE!
Best regards

 
At 11:34 PM, Blogger edflynn4118 said...

I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. My blog is just about my day to day life, as a park ranger. So please Click Here To Read My Blog

 
At 3:06 AM, Blogger eddbrinick62534946 said...

I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. So please Click Here To Read My Blog

http://pennystockinvestment.blogspot.com

 
At 8:12 PM, Blogger ass2006 said...

Hi, a nice blog you have here. You will surely get an bookmark :) phentermine

 
At 3:05 PM, Blogger answer-man said...

Hi, enjoyed your blog and introducing ourselves to the community. We have a nice blog survey we are sharing and has great interest. **www.BibleMediaDvd.Com** Drop on by it's an interesting article. Have a great day. I saved your blog hope you don't mind.

 
At 4:54 AM, Blogger your said...

Anal Lick Fest AnalLickFest Black Attack Gangbang BlackAttackGangbang Blowjob Quickies BlowjobQuickies Cock Brutality CockBrutality Cum Farters CumFarters Drool My Load DroolMyLoad Frank Wank FrankWank Gagging Whores GaggingWhores Hell Fire Sex HellFireSex Meat Holes MeatHoles Meat Members MeatMembers My Wifes Friends MyWifesFriends No Cum Dodging Allowed NoCumDodgingAllowed Nut In Her Mouth NutInHerMouth Oral Cum Queens OralCumQueens POV Pervert POVPervert Real Milf GangBang RealMilfGangBang White Meat on Black Street WhiteMeatonBlackStreet Whorgies Whorgies Chloe 18 Chloe18 Little April LittleApril Little Summer LittleSummer Milton Twins MiltonTwins Simpson Twins SimpsonTwins Teen Topanga TeenTopanga Trixie Teen TrixieTeen All Internal AllInternal Ass Traffic AssTraffic Give Me Pink GiveMePink Sperm Swap SpermSwap

 
At 4:54 AM, Blogger your said...

Anal Lick Fest AnalLickFest Black Attack Gangbang BlackAttackGangbang Blowjob Quickies BlowjobQuickies Cock Brutality CockBrutality Cum Farters CumFarters Drool My Load DroolMyLoad Frank Wank FrankWank Gagging Whores GaggingWhores Hell Fire Sex HellFireSex Meat Holes MeatHoles Meat Members MeatMembers My Wifes Friends MyWifesFriends No Cum Dodging Allowed NoCumDodgingAllowed Nut In Her Mouth NutInHerMouth Oral Cum Queens OralCumQueens POV Pervert POVPervert Real Milf GangBang RealMilfGangBang White Meat on Black Street WhiteMeatonBlackStreet Whorgies Whorgies Chloe 18 Chloe18 Little April LittleApril Little Summer LittleSummer Milton Twins MiltonTwins Simpson Twins SimpsonTwins Teen Topanga TeenTopanga Trixie Teen TrixieTeen All Internal AllInternal Ass Traffic AssTraffic Give Me Pink GiveMePink Sperm Swap SpermSwap

 
At 6:59 PM, Blogger your said...

Bare Foot Maniacs-BareFootManiacs-Big League Facials-BigLeagueFacials-Bus Stop Whores-BusStopWhores-Big Tit Patrol-BigTitPatrol-Blind Date Bangers-BlindDateBangers-Casting Couch Teens-CastingCouchTeens-Coeds Need Cash-CoedsNeedCash-Giants Black Meat White Treat-GiantsBlackMeatWhiteTreat-Hentai Playground-HentaiPlayground-I Spy Camel Toe-ISpyCamelToe-Mr Chews Asian Beaver-MrChewsAsianBeaver-Please Bang My Wife-PleaseBangMyWife-Pump That Ass-PumpThatAss-Roger Celeb-RogerCeleb-See Her Squirt-SeeHerSquirt-Teeny Bopper Club-TeenyBopperClub-The Big Swallow-TheBigSwallow-Threesomes-Threesomes-Tinys Black Adventures-TinysBlackAdventures-Tongues And Toys-TonguesAndToys-XXX Proposal-XXXProposal-
Ball Honeys-BallHoneys-Bangbros Network-BangbrosNetwork-Big Tits Round Asses-BigTitsRoundAsses-Moms Anal Adventure-MomsAnalAdventure-Monsters of Cock-MonstersofCock-Ox Pass-OxPass-Public Invasion-PublicInvasion-Spring Break Spy Cam-SpringBreakSpyCam-Taylor Bow-TaylorBow-Tug Jobs-TugJobs-

 
At 7:00 PM, Blogger Sally said...

Chloe 18-Chloe18-Trixie Teen-TrixieTeen-Teen Topanga-TeenTopanga-Little April-LittleApril-Little Summer-LittleSummer-Milton Twins-MiltonTwins-Simpson Twins-SimpsonTwins-
Anal Lick Fest-AnalLickFest-Black Attack Gangbang-BlackAttackGangbang-Blowjob Quickies-BlowjobQuickies-Cock Brutality-CockBrutality-Cum Farters-CumFarters-Drool My Load-DroolMyLoad-Frank Wank-FrankWank-Gagging Whores-GaggingWhores-Hell Fire Sex-HellFireSex-Meat Holes-MeatHoles-Meat Members-MeatMembers-My Wifes Friends-MyWifesFriends-No Cum Dodging Allowed-NoCumDodgingAllowed-Nut In Her Mouth-NutInHerMouth-Oral Cum Queens-OralCumQueens-POV Pervert-POVPervert-Real Milf GangBang-RealMilfGangBang-White Meat on Black Street-WhiteMeatonBlackStreet-Whorgies-Whorgies-

 
At 7:00 PM, Blogger Sally said...

All About Ashley-AllAboutAshley-Club HeShe-ClubHeShe-Dream Kelly-DreamKelly-Ebony Cheeks-EbonyCheeks-Fucking Toons-FuckingToons-Gay Hitchhiker-GayHitchhiker-Gay Super Cocks-GaySuperCocks-Her 1st Anal-Her1stAnal-Hot Haley-HotHaley-Jenny Heart-JennyHeart-Latina Sex-LatinaSex-Latina Time-LatinaTime-Naughty Nati-NaughtyNati-Pimp 4 a Day-Pimp4aDay-Shocking Cocks-ShockingCocks-Solo Girls-SoloGirls-Suck Me Bitch-SuckMeBitch-Sugar Mamas-SugarMamas-Tranny Trouble-TrannyTrouble-XXX Casting-XXXCasting-
All Inclusive Pass-AllInclusivePass-Creamed Feet-CreamedFeet-Cummy Pantyhose-CummyPantyhose-Fucked Tits-FuckedTits-Hot SheMale-HotSheMale-Mother Daughter-MotherDaughter-Penetration Tease-PenetrationTease-Pvc and Latex-PvcandLatex-Sleep Assault-SleepAssault-Spanked and Abused-SpankedandAbused-Use My Daughter-UseMyDaughter-

 
At 10:09 PM, Blogger johnfrie6862343490 said...

Get any Desired College Degree, In less then 2 weeks.

Call this number now 24 hours a day 7 days a week (413) 208-3069

Get these Degrees NOW!!!

"BA", "BSc", "MA", "MSc", "MBA", "PHD",

Get everything within 2 weeks.
100% verifiable, this is a real deal

Act now you owe it to your future.

(413) 208-3069 call now 24 hours a day, 7 days a week.

 
At 6:45 PM, Blogger Paul Adams said...

I was just searching blogs,and I found your site, Friend! I like it!
Please accept my compliments and wishes for your happiness and success.
If you have a moment, please take a look at my site:
games center
It pretty much covers games center related issues.
All the best!

 
At 4:21 AM, Blogger Paul Adams said...

Hey Fellow, you have a great blog here! I have a web
site & blog about games center.
Yours is top-notch!
If you have a moment, please visit my site
games center
I wish you all the best!

 
At 1:12 AM, Blogger your said...

phentermine nice :)

 
At 1:51 AM, Blogger Ad Blaster said...

carnival panama canal cruisehttp://www.cruisepanama.infoWhy is it when you transport something by car it's called shipment, but when it's transported by ship it's called cargo?carnival panama canal cruise

 
At 12:14 PM, Blogger IsabellaWilliams said...

The dream continues this method of presentation in individual dreams, and often when it displays two elements close together in the dream content it warrants some special inner connection between what they represent in http://startso11.info/intersiti.html the dream thoughts.. The long head, bald on top, covered behind with iron-gray hair, and in front with a short tangled growth that curled and kinked in every http://startso11.info/onet+kartki.html direction, was surmounted by an old-fashioned stove-pipe hat, worn and stained, but eminently impressive.. From our knowledge of the dream-work, we can by http://startso11.info/Gmina+Pionki.html no means admit that it extends only over the period of awakening.. Balaam--you don't know Balaam; he's my donkey--he tumbled me over his head in the sand this mornin'. http://startso11.info/lid.html. But can you not divide the evening, by passing a part of it with her and http://startso11.info/www.SWEETYOUCAT21.pl.html then finishing with me? At this suggestion the eyes of the young people sparkled, for they had become delighted with Mrs.. He entered the room--finding the president and secretary http://startso11.info/net2phone.html holding to their chairs two judges of the Supreme Court, who were also members ex officio , and were begging leave to go away.. Does it come near here? asked Mr. http://storyah44.info/quakemind.pl.html. The truth is, http://startso11.info/www.plemiona.ol.html Elder Brown had never before tried to stand on his head in it.. Thus far we have elaborated the plan http://storyah44.info/pkobpo.html of the psychic apparatus; these two systems are the germ of the Unc.. ] [Footnote http://startso11.info/polskie+you+tube.html 2: Will D.. The Governor and Isaacs http://startso11.info/stegna+kwatery+i+osrodki+wczas..html whispered.. All thinking is http://startso11.info/artyku%C5%82y+biurowe%2C+lublin.html only a circuitous path from the memory of gratification taken as an end-presentation to the identical occupation of the same memory, which is again to be attained on the track of the motor experiences.. It would be quite an error to suppose that a profounder knowledge of dream symbolism (the Language of Dreams) would make us independent of http://startso11.info/www.translacja.pwn.pl.html questioning the dreamer regarding his impressions about the dream, and would give us back the whole technique of ancient dream interpreters.. And he had dropped into the habit of storing it about him, so that in any pocket http://startso11.info/www.holydey.pl.html into which he plunged his hand he might find a roll of crisp evidence of reality.. My memory is bad; but I http://startso11.info/www.gry.java.pl.html had not had time to forget that Mr.. Now Elder Brown was not in http://startso11.info/kodeks+spolek+handlowych.html a jesting humor.. Nevertheless, the situation provoked the intensest http://startso11.info/LINIE+LOTNICZE+WIZZAIR.html curiosity.. A--er--slight refreshment, Mr. http://rebestal.info/reklama+filmy.html. Fortunately, fashion as well as good taste, has decided that, at a summer party, the costume of the ladies should never go beyond http://startso11.info/wachlarz.html an elegant simplicity.. Will you hear 'em now--now I'm here? http://rebestal.info/danmar+domy+z+drewna.html We all nodded...

 
At 1:24 AM, Blogger wsxwhx609 said...

華人影音視訊聊天情人網 -
打手槍 -
情色網站 -
情色網 -
成人網站 -
夢工廠成人影音 -
辣妹聊天室 -
av女優 -
金瓶梅免費影片 -
色情視訊 -
視訊交友視訊秀 -
日本美少女 -
大陸美少女 -
自拍台灣自拍 -
視訊聊天影音聊天 -
美女掰穴 -
淫妹掰穴 -
視訊辣妹 -
18sex -
日本a片 -
火辣美女 -
辣妹妹 -
影音視訊 -
聊天室 -
辣妹視訊 -
18限 -
視訊美女 -
視訊辣妹 -
打炮 -
自慰套 -
情色愛愛 -
女生自慰 -
一夜情 -
台灣色情網 -
口交 -
成人影音聊天 -
成人色情網 -
裸體情色聊天室 -
視訊網愛聊天室 -
辣妹視訊秀 -

 
At 12:14 AM, Blogger qawsedr5567 said...

IS VERY GOOD..............................

 

Post a Comment

<< Home